วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

ขับเคลื่อน “กำปงตักวา” กำหนดยุทธศาสตร์ 1 มัสยิด 1 ตำบล หนุนสร้างสันติสุขชายแดนใต้

22 ก.ย. 2019
935

คณะทำงานขับเคลื่อน “กำปงตักวา” กำหนดยุทธศาสตร์ปี 2562 ต้องเกิดมัสยิดกำปงตักวา 1 มัสยิด 1 ตำบล เพื่อหนุนเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้

วันนี้ (22 ก.ย.) ความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำปงตักวา ปีงบประมาณ 2562 เพื่อหนุนเสริมการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีข้อสรุปที่ขับเคลื่อนให้เกิดหมู่บ้านตักวาเป็นรูปธรรมเป็นหลัก หลังจากที่ได้มีการพูดคุยสร้างความเข้าใจถึงหลักการกฎเกณฑ์ของกำปงตักวาที่ถูกต้องว่าคืออะไร มายาวนานถึง 6 ปี

“ตักวา” เป็นนิยามมาจากภาษาอาหรับ แปลว่า ยำเกรงต่อการทำบาป หรือละเมิดคำสั่งต่อผู้อภิบาลอย่างสิ้นเชิง ไม่เกี่ยวข้องสิ่งผิดบาปทุกกรณี จึงอาจจะเข้าใจได้ว่า เมื่อคนในหมู่บ้านเลือกไม่กระทำบาป เลือกที่จะทำแต่ความดี แน่นอนการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ย่อมจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพื่อให้สู่เป้าหมายที่ทุกคนคาดหวังไว้ ทางคณะอำนวยการ คณะทำงานขับเคลื่อนกำปงตักวา จึงมีความเห็นตรงกันว่า ในปีงบประมาณ 2562 นี้ จะเน้นสร้างหมู่บ้านตักวาเป็นรูปธรรมนำร่องเป็นต้นแบบอย่างน้อยต้องให้เกิด 1 ตำบล 1 มัสยิด เป็นหมู่บ้านกำปงตักวาเป็นจริงให้ได้ จากจำนวน 290 ตำบล ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ 4 อำเภอของ จ.สงขลา

โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และคณะทำงาน ภายใต้คำสั่งของ กอ.รมน. ที่มีแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ลงนามในคำสั่งที่ 659/61 ลงคำสั่งเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกำปงตักวา ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติติตามนโยบายของการขับเคลื่อนกำปงตักวา และประสานการปฏิบัติติงานร่วมกันกับองค์กรศาสนา ภาคประชาสังคม และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้หลักศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนด จึงได้มีการแต่งตั้งในระดับอำนวยการ และระดับจังหวัด โดยมีองค์ประกอบ และกรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ

นายอับดุลเลาะ เจะแว ประธานชมรมมุสลิมภราดรภาพ กล่าวว่า วันนี้ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำปงตักวา ได้ร่วมกันหารือเพื่อหาข้อสรุปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำปงตักวา ในปีงบประมาณปี 2562 นี้ ซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนในเชิงรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้มีการนำร่องหมู่บ้านกำปงตักวา 1 มัสยิด 1 ตำบลให้เกิดขึ้นให้ได้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการทันทีภายในงบประมาณปี 2562 นี้

 

………………………………………………

ขอบคุณ : ผู้จัดการออนไลน์