วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

ผนึกกำลังเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เด็กเยาวชน อยู่ดี มีสุข และปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มีคลิป)

22 ก.ย. 2019
761

กลุ่มลูกเหรียง ร่วมกับ ส.ส. และ ส.ว. จังหวัดชายแดนใต้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และองค์กรภาคีโดยการสนับสนุนจาก สสส. และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save The Children) ผนึกกำลังปักธงพื้นที่สร้างสรรค์ เด็กเยาวชน อยู่ดี มีสุขและปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา องค์กรภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 36 หน่วยงาน ร่วมกันจัดมหกรรม “เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เด็กเยาวชน อยู่ดี มีสุข และปลอดภัย” หวังสานต่อการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยรอบด้านให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภายในงานเป็นการจัดแสดงความสำเร็จจากการดำเนินงานตลอด 17 ปี ของกลุ่มลูกเหรียงและองค์กรภาคี ในมิติของยุทธศาสตร์ การปกป้องคุ้มครองเด็กเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในวิถีชีวิต

นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ในฐานะองค์กรผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงาน กล่าวว่า ทุกปีเราเฝ้าติดตามสถิติตัวเลขเด็กบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นจากภัยพิบัติ และภัยจากมนุษย์ ข่าวดี คือ ตัวเลขลดน้อยลง แต่ยังคงมีความท้าทายที่ต้องช่วยกันทำงานต่อไป เราทุกคนต้องช่วยกันทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย ผลักดันพัฒนากลไกปกป้องคุ้มครองเด็กในทุกระดับให้แข็งแรง ช่วยให้เด็กที่ตกอยู่ในภาวะเปราะบาง ได้เติบโตด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ปัจจุบันยังมีเด็กจำนวนมากที่เผชิญชีวิตยากลำบาก แต่เขาเติบโตได้ เมื่อมีใครสักคนมองเห็นความหวังในตัวเขา และเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาอย่างแท้จริง ซึ่งนี่คือสิ่งที่ลูกเหรียงและผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมต้องช่วยกัน

เด็กหญิงแวซีตีอัชชะห์ แวหลง ตัวแทนเด็กในโครงการ “รู้ รอด ปลอดเด็กจมน้ำ” กล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายของเด็ก ๆ ในชายแดนใต้ ว่า เด็กในชายแดนใต้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตรอบด้าน เราอยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและการใช้อาวุธ และหลายกรณีเด็ก ๆ อย่างหนูก็ได้รับผลกระทบ เราอยู่ในพื้นที่ที่มีภัยพิบัติหลากหลายรูปแบบ เรามีสถิติการจมน้ำเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศ แต่เรากลับไม่ถูกเตรียมความพร้อมในเรื่องอะไรเลย เพื่อให้เราปลอดภัยมากขึ้น หนูอยากเรียกร้องให้พี่ ๆ คุณน้าคุณอา สร้างความพร้อมให้กับเรา ด้วยการให้เด็ก ๆ ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น เช่น ทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ทักษะการช่วยเหลือเพื่อนที่ตกลงไปในน้ำอย่างปลอดภัย ทักษะการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ ทักษะการปฐมพยาบาลและการทำ CPR เพื่อให้หนูสามารถช่วยเหลือตนเองและเพื่อน ๆ ให้ปลอดภัยได้

สำหรับกิจกรรมหลักภายในมหกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การปาฐกถาของผู้แทนหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ รวมทั้งเสียงจากเด็กและเยาวชนเอง ที่มาสะท้อนถึงสภาพปัญหาและความต้องการของพวกเขาในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ การนำเสนอข้อมูลสถิติและการทำงานในโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอพื้นที่ความเสี่ยงต่อการจมน้ำพร้อมแนวทางแก้ปัญหาในมุมมองเด็กชายแดนใต้ การเปิดตัวสื่อความปลอดภัยด้านต่าง ๆ อาทิเช่น “คู่มือทักษะการระวังป้องกันตัวเบื้องต้นในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับเด็กในพื้นที่ชายแดนภาคใต้” นิทานชุดโรงเรียนปลอดภัยรอบด้าน Survival Skills ตอน “ความปลอดภัยทางน้ำ” อดัมกับฟาตีมา ตอน “พิชิตเพลิงไหม้” การและการฝึกทักษะเพื่อความปลอดภัย อาทิเช่น การช่วยคนตกน้ำ ด้วยวิธีตะโกน โยน ยื่น การทำ CPR และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

………………………………………………………..