วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน 2563

สถานการณ์หมอกควันจังหวัดยะลา คุณภาพอากาศดีขึ้น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงยังต้องเฝ้าระวังอีกระยะ

25 ก.ย. 2019
306

คุณภาพอากาศจังหวัดยะลา ดีขึ้น อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง หลัง PM 2.5 ลดลงต่อเนื่อง จากปัจจัยเสริม ฝนตก ลมเปลี่ยนทิศ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันอีกระยะ

วันที่ 25 ก.ย.62 สถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่เข้าปกคลุมทั่วเขตเทศบาลนครยะลา อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเช้าวันนี้ (25 ก.ย. 62) สภาพอากาศในพื้นที่เขตเมืองยะลา ดีขึ้น ท้องฟ้าสดใส มีแสงแดด ไม่พบกลุ่มหมอกควันที่เคยปกคลุมตามท้องถนนอย่างเมื่อวานนี้ หลังจากได้มีฝนตกลงในพื้นที่เป็นระยะ ๆ ประกอบกับกระแสลมเปลี่ยนทิศ ทำให้พัดพาฝุ่นละอองขนาดเล็กหายไป

ทั้งนี้จากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา ของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อเวลา 07.00 น. พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง ซึ่งค่ามลพิษทางอากาศที่ตรวจพบมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดเมื่อวานนี้ มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานสูงสุด ตลอดห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึง 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3)

แต่อย่างใดก็ตามในระยะนี้ สภาพอากาศที่แปรปรวนอาจพัดพากลุ่มหมอกควันจำนวนมากเข้ามาปกคลุมในพื้นที่เมืองยะลา อีกระลอก ประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์หมอกควันอย่างต่อเนื่อง และป้องกันสุขภาพตามข้อแนะนำ สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส่วนกลุ่มเสี่ยงเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

 

 

————————–