วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมมอบบ้านสุขใจหลังที่ 2 แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เจาะไอร้อง

01 ต.ค. 2019
593

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่บ้านโคก หมู่ที่ 5 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบบ้านสุขใจของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอำเภอเจาะไอร้อง ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 48 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ โต๊ะอีหม่าม เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จชต. ตลอดจนประชาชนบ้านโคกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม

    พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ที่นี่เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่เราทุกคนอยากเห็นความร่วมมือในการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งขณะนี้ได้มีการเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบ้านหนึ่งหลังอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่วันนี้ก็สามารถทำให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกคนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทั้งคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย นักประชาสัมพันธ์ จชต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเยาวชนจิตอาสาที่รวมตัวกันสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ ซึ่งสิ่งที่ได้มากกว่าบ้านคือความร่วมมือของทุกคน เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างสันติสุขให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่นี่จะเป็นต้นแบบในการผลักดันพื้นที่อื่นๆให้เกิดการพัฒนาต่อไปด้วย

    ด้าน ตัวแทนนักประชาสัมพันธ์ จชต.เผยถึงการเข้ามาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายใต้กิจกรรมของบ้านสุขใจว่า เป็นความร่วมมือของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ เมื่อพบกรณีผู้ด้อยโอกาสจึงนำเรียนให้ทาง ศอ.บต. รับทราบเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ ซึ่งกรณีของนายเจ๊ะรอฮิม เจ๊ะเลาะ มีฐานะยากจน สภาพบ้านทรุดโทรม และมีสมาชิกในบ้านจำนวน 7 คน เมื่อผ่านการพิจารณาของ ศอ.บต. ทางเครือข่ายชมรมนักประชาสัมพันธ์จึงได้ร่วมจำหน่ายเสื้อเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างบ้านสุขใจหลังที่ 2 และได้รับเงินสนับสนุนจากฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ ของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการร่วมสมทบทุนก่อสร้างในครั้งนี้ด้วย

    ด้าน นายเจ๊ะรอฮิม เจ๊ะเลาะ ผู้ได้รับบ้านสุขใจในครั้งนี้กล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันว่า ตนรู้สึกดีใจมาก เพราะในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีคนมาสร้างบ้านให้ อีกทั้งทุกคนที่มาช่วยก็มาด้วยใจที่อาสา ซึ่งตนสามารถสัมผัสได้และอยากขอบคุณทุกคนจริงๆ ที่ไม่ทอดทิ้งคนที่ลำบากให้เดียวดายและหมดหวัง

    สำหรับ กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากนโยบายของ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมดูแลผู้ยากไร้ และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 11 ประเภท พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับและเสียงชื่นชมจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจจนเห็นผลเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของภาครัฐที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วย

——————————————–