ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ » ประชาชนนับพันจับจ่ายสินค้า ร้านค้ายะลาคึกคัก ในโครงการ “ชิม ช้อป ใช้”

ประชาชนนับพันจับจ่ายสินค้า ร้านค้ายะลาคึกคัก ในโครงการ “ชิม ช้อป ใช้”

3 ตุลาคม 2019
405   0

ประชาชนจำนวนมาก ที่ไม่มีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ชิม ช้อป ใช้  รับแอป เป๋าตัง ของรัฐบาล เดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าและห้างร้าน ซึ่งเข้าร่วมมาตรการ ถุงเงิน ชิม ช้อป ใช้  ทำให้บรรยากาศตามร้านค้า ห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคัก  ทำให้บางห้างร้านต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้า ตามมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ จำนวนมาก      

        สำหรับสินค้าที่ประชาชนส่วนใหญ่ นิยมเลือกซื้อ ก็จะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือน  จากมาตรการ ชิม ช้อป ใช้  จะทำให้มีเงินสะพัดและหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นจำนวนมาก

______________________________________