วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

ยะลา ระดมเจ้าที่ธนาคาร ให้บริการประชาชนยืนยันสิทธิ์ ” ชิมช้อปใช้ ” (มีคลิป)

ธ.กรุงไทยยะลา ระดมเจ้าหน้าที่ ให้บริการยืนยันสิทธิ์ มาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ขณะประชาชนแห่พิสูจน์ตัวตน วันหยุดจำนวนมาก

บรรยากาศวันแรก หลังธนาคารกรุงไทย ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา เปิดให้บริการประชาชนในการยืนยันสิทธิตามมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสแกนใบหน้าด้วยตนเอง หลังจากได้รับ SMS ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ พบว่า ยังคงมีประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาเข้าคิวรอ ที่ด้านหน้าธนาคารกรุงไทย สาขารถไฟ เพื่อให้ทางธนาคาร ได้ยืนยันสิทธิ์ในการจับจ่ายใช้สอยตามมาตการ เป๋าตัง ชิมช้อปใช้

โดยทางเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ ได้เปิดช่องให้บริการ จำนวน 4 ช่อง พร้อมมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยืนยันสิทธิ์แสดงตัวตน โดยผู้ที่จะมายืนยันสิทธิ์ ก็จะต้องเตรียมเบอร์โทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์ และบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมก่อน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยแต่ละรายก็จะใช้เวลาในการยืนยันสิทธิ์ ประมาณ 1 นาที ซึ่งตลอดทั้งวันนี้ คาดว่า จะมีผู้มาใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยสาขารถไฟ ไม่ต่ำกว่า 600 คน นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการยืนยันสิทธิ์ ทั้ง ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส และธนาคารกรุงไทยสาขาโคลีเซี่ยม อีกด้วย