ทั่วไป » ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ เผย “กฎหมายพิเศษ” ยังคงมีความสำคัญต่อคนในพื้นที่.

ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ เผย “กฎหมายพิเศษ” ยังคงมีความสำคัญต่อคนในพื้นที่.

9 ตุลาคม 2019
511   0

รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ แนะการใช้กฎหมายพิเศษ ยังคงมีความสำคัญต่อคนในพื้นที่ ชี้ให้นำภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมตรวจสอบกระบวนการทำงานทั้งการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยไปจนถึงการควบคุมตัวในศูนย์ชักถามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.62 นายรักชาติ สุวรรณ รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เปิดเผยถึงกรณีการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้รวมกันอยู่ ซึ่งการทำงานในพื้นที่ ก็ทำให้เห็นว่าประชาชน “ยังคงมีความต้องการในการใช้กฎหมายพิเศษ” เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานในพื้นที่ได้ แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการซ้อมทรมานหรือการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย มันก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่มันอยู่ที่กระบวนการนำมาใช้มากกว่า จริงแล้วชาวบ้านไม่ได้กลัวกฎหมาย แต่ค่อนข้างจะกลัวผู้ที่ใช้กฎหมายมากกว่า ซึ่งคิดว่ากฎหมายพิเศษจะต้องมีการปรับกระบวนการใช้กฎหมาย แต่ถ้าจะให้ยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษไปเลย ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ ซึ่งยังมีกลุ่มคนส่วนใหญ่คิดว่ากฎหมายยังใช้ได้อยู่

เช่นถ้าหากเกิดประเด็นปัญหาการควบคุมตัวโดยการใช้กฎหมายพิเศษ ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง หรือภาคประชาสังคมที่ทำงานกันอยู่ในพื้นที่ จะต้องมีการหารือร่วมกัน เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้นกับตัวกฎหมายพิเศษ โดยจะต้องแยกเป็นประเด็นไป แต่ความจริงแล้ว จะต้องปรับที่คนนำกฎหมายมาใช้

นอกจากนี้รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ยังแนะนำให้ นำเอาองค์กรภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนรับทราบข้อเท็จจริงในการทำงานด้วยกฎหมายพิเศษ ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการเชิญตัว หรือการอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวที่ศูนย์ซักถาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในกระบวนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภาครัฐมากขึ้น.

 

———————