ศิลปะและวัฒนธรรม » ชาวยะลา ร่วมประเพณีชักพระ ในวัน 14– 17 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

ชาวยะลา ร่วมประเพณีชักพระ ในวัน 14– 17 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

9 ตุลาคม 2019
313   0

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครยะลาเตรียมที่จะจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14–17 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา รวมเรือพระจาก 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลาบางส่วน เป็นจำนวนกว่า 50 ลำเข้าร่วม

            ทั้งนี้ “ประเพณีชักพระ” หรือ “ประเพณีลากพระ” เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบเนื่องมาแต่สมัยพุทธกาล โดยชุมนุมเรือพระพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางเหนือรถ เรือหรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามลำน้ำหรือตามถนนหนทางเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชักลากแห่นำไปบำเพ็ญกุศล และสมโภชเพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่งจะกระทำกันหลังวันออกพรรษา 1 วัน ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

      เทศบาลนครยะลาจึงได้กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2562 ณ สนามศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวยะลาและชาวจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งได้ร่วมกันสานสัมพันธ์อันดี แสดงออกถึงคุณธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมชุมนุมเรือพระ การประกวดเรือพระ การประกวดขบวนแห่เรือพระ พิธีสมโภชเรือพระ การแข่งขันตีตะโพน การแข่งขันกลองยาว การแข่งขันเต้นบาสโลบ การแข่งขันแทงต้ม การแข่งขันซัดต้ม การแข่งขันขูดมะพร้าว การสาธิตทำขนมพื้นบ้าน การแสดงของนักเรียนนักศึกษา การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงมหรสพพื้นบ้าน และการแสดงธรรมเทศนาในทุกค่ำคืน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมงานประเพณีวันชักพระ ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคมนี้

_____________________________________________