ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ » เบตงฝึกอาชีพเพาะเห็ด ขยายโอกาสรองรับเมืองต้นแบบ

เบตงฝึกอาชีพเพาะเห็ด ขยายโอกาสรองรับเมืองต้นแบบ

10 ตุลาคม 2019
269   0

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านยะรม ฟาร์มเห็ดเมืองหมอก เปิดอาคารดาลอฮูลู เพื่อดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะอาชีพของชุมชน

เมื่อวันนี้ที่ 9 ต.ค.62 ที่บ้านบูเก็ตดาราเซ หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดอาคารดาลอฮูลู ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านยะรม ฟาร์มเห็ดเมืองหมอก เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะอาชีพ และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน สามารถสร้างประโยชน์กับครอบครัวและสามารถนำความรู้ไปขยายไปสู่ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน สืบไป โดยมีนายดำรงค์ ดีสกุล อดีตนายอำเภอเบตง นายวิโรจน์ จงอุรุดี ปลัด อบต.ยะรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจฟาร์มเห็ดเมืองหมอกเข้าร่วม

นายวิทยา ตาพ่วง ประธานกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ฟาร์มเห็ดเมืองหมอก กล่าวว่า อาคารดาลอฮูลูเดิมพื้นที่นี้เรียกว่าดาลอ ซึ่งหมายถึงชื่อตันไม้ชนิดหนึ่ง เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่ จะอยู่ตามลำธาร ส่วนคำว่าฮูลู หมายถึงด้าม ซึ่งคนสมัยก่อนจะนำต้นดาลอมาทำเป็นด้ามมีด เพราะเป็นไม้เนื้ออ่อน ง่ายในการจะนำมาทำเป็นด้ามมีด เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจึงได้ชื่อว่า “คาลอฮูลู” ซึ่งนายอาเช็ง ยารง ซึ่งเป็นอิหม่ามบ้านยะรม หมู่ที่ 3 ตำบลยะรมได้ตั้งเป็นชื่อของอาคารหลังนี้ อาคารดาลอฮูลู หลังนี้เปรียบเสมือนต้นไม่ใหญ่ที่ยังคงให้ความร่มเย็น ไว้หลบแดดหลบฝนสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน รวมถึงยังเป็นแหล่งที่ทุกคนสามารถที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 เพื่อนำกลับไปใช้เป็นประโยชน์กับครอบครัว และขยายไปสู่ชุมชนอย่างมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน สืบไป

ประธานกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ฟาร์มเห็ดเมืองหมอก กล่าวอีกว่าในการเปิดอาคารครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบจังหวัดยะลา โดยการประสานงานของ นายดำรงค์. ดีสกุล อดีตนายอำเภอเบตง และความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และสมาชิกกลุ่มการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่ม

______________________________________