วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

“บิ๊กกบ” ลงใต้ยกคุณภาพชีวิต ปชช.พร้อมแก้ปัญหาความไม่สงบ จชต.

ผบ.ทหารสูงสุด ลงใต้ยกคุณภาพชีวิต ปชช.พร้อมแก้ปัญหาความไม่สงบ จชต.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ต.ค.62 พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางมายังสนามฟุตบอลข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อติดตามโครงการงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม การจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้ งานเกษตร และงานพัฒนา ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ในการขับเคลื่อนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ 50 หมู่บ้าน 6 ตำบล ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดีและใกล้เคียง ซึ่งมีประชากร จำนวนกว่า 55,000 คน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่กับงานการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างเส้นคู่ขนานสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นแบบยั่งยืน

โดยโครงการต่างๆ ทั้ง 8 โครงการที่ใช้เงินกว่า 100 ล้านบาท ได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยภาพรวมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แถมสามารถตั้งกลุ่มรวบรวมสมาชิกในการสร้างอาชีพเสริม หลังเสร็จสิ้นจากการกรีดยางพาราและสวนผลไม้ที่เป็นอาชีพหลัก โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่คอยเป็นพี่เลี้ยงและชี้แนะในการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ พร้อมหาตลาดในการจำหน่ายผลผลิต ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยลดช่องว่างความเหินห่าง และความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ที่ขยายผลไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นแบบยั่งยืน

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน 3 แห่งเพื่อให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงโคพันธุ์ต่างๆ ที่ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ได้มีการผสมพันธุ์โคเอง เมื่อออกลูกก็จะมอบให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยง ซึ่งถือว่าเป็นการขยายพันธุ์โคให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริมอีก 1 อาชีพในอนาคตต่อไป

ซึ่งก่อนเดินทางกลับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียนขาว จำนวน 210,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำโคกยาง เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ เมื่อเติบโตเต็มที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ สามารถที่จะจับปลามาบริโภคแบบวิถีชีวิตพอเพียงในครั้งนี้ด้วย