วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน 2563

“ผู้นำศาสนา-อสม.เบตง” ร่วมกันสนับสนุนเลิกใช้สารเคมีปราบวัชพืช

12 ต.ค. 2019
225

ยะลา – ผู้นำศาสนา อสม.เบตง จ.ยะลา เห็นด้วยกับการเลิกใช้สารเคมี ขณะที่ร้านค้ารายย่อยไม่ได้รับผลกระทบเพราะสินค้ามีจำนวนไม่มาก

เมื่อ (11 ต.ค.) ที่ด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุข อ.เบตง จ.ยะลา ผู้นำศาสนา กลุ่ม อสม.ในพื้นที่ อ.เบตง กว่า 100 คน ร่วมกันชูป้ายสนับสนุนการเลิกใช้สารเคมี หันมาใช้วิธีข่มหญ้าและตัดหญ้าเพื่อกำจัดวัชพืช แทนการใช้สารเคมี และเห็นด้วยให้ยกเลิกการใช้สารเคมี เพราะปกติจะไม่ใช้สารเคมีปราบวัชพืชเพราะกลัวอันตรายต่อสุภาพ ผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม 

ด้านพ่อค้าร้านจำหน่ายเคมีเกษตรรายย่อยในเขตเทศบาลเมืองเบตง ระบุว่า หากมีการยกเลิกสารเคมีดังกล่าวก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการกักตุนสินค้า เนื่องจากร้านมีสินค้าน้อย เชื่อว่าจะจำหน่ายหมดภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากนี้  ขณะที่เกษตรกรซื้อก่อนหน้านี้ไว้บ้างแล้ว แต่ก็ยังห่วงเกษตรกรที่จะต้องใช้สารเคมีตัวอื่นซึ่งราคาแพงกว่า 3-4 เท่าตัว จะทำให้ไม่คุ้มต้นทุนการผลิตหากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ