วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันนี้ ( 13 ตุลาคม 2562) เวลา 07.00 น. นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จาก ศอ.บต. ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

โดยพิธีในครั้งนี้มี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความคึกคัก   มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนร่วมนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก พร้อมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

จากนั้นเวลา 08.00 น. นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทั้งนี้ ในส่วนของพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดยะลาจัดขึ้นในเวลา 18.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา