วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน 2563

อำเภอเบตง ร่วมทำความดี นำจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของวัดพุทธาธิวาส

18 ต.ค. 2019
376

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของพระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน

              วันนี้ 18 ต.ค.62 ที่วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดขัดล้างบันไดบริเวณโดยรอบของพระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในวันที่ 18 ตุลาคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

             สำหรับพระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประเภททองสัมฤทธิ์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 14.29 เมตร น้ำหนักประมาณ 40 ตัน ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา เป็นที่เคารพสักการะ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองเบตง

_________________________________