วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

นราธิวาส เปิดโครงการคลองอาโล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

22 ต.ค. 2019
352

รายงานพิเศษ : โครงการคลองอาโลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดนราธิวาส

          ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานโครงการคลองอาโลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส จากพื้นที่พรุซึ่งเป็นหนองน้ำไร้ประโยชน์ ได้ถูกแปรสภาพให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้ได้จวบจนปัจจุบัน

          โครงการคลองอาโลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดนราธิวาส เป็นคลองที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาพรุบาเจาะ ซึ่งมีน้ำท่วมขังตลอดปี ประชาชนไม่สามารถใช้พื้นที่ทำเกษตรกรรมได้ พระองค์ทรงดำริให้มีการขุดขยายคลอง เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างเป็นระบบ พร้อม ๆ ปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพของดิน

          นายอาหามะ มะตอเห ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด และอดีตกำนันตำบลบาเระใต้ เล่าว่า คลองอาโล อยู่ในพื้นที่ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ภายหลังจากมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมา ทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ทั้งด้านเกษตรกรรมและด้านประมง ในคลองอาโลมีปลาน้ำจืดมากที่สุดจนสามารถเป็นแหล่งอาหารและนำไปจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้

          “… ชาวบ้านสามารถทำมาหากินได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ ใครจะกินปลาน้ำจืดก็สามารถมาจับ โดยใช้อุปกรณ์แบบดั้งเดิม โดยเฉพาะที่หมู่ที่ 6 เดิมเป็นดินพรุ พอขุดคลองต่อจากคลองเดิม ทำให้น้ำแห้งสามารถใช้พื้นที่ปลูกปาล์มได้ เปรียบเสมือนว่าน้ำมันมากจากดินแดนอาหรับ แต่ชาวบาเระใต้สามารถผลิตน้ำมันด้วยการปลูกปาล์ม ขายปาล์มป้อนสู่โรงงานผลิตน้ำมันดิบ…”

          ด้าน นายมะดือเระ การี อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 7 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากคลองอาโล กล่าวว่า คลองอาโลเป็นแหล่งปลาน้ำจืดที่ดีที่สุดในอำเภอบาเจาะ มีปลาหลายชนิด สามารถนำไปเป็นอาหาร ที่เหลือก็จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

          “…คลองอาโล เมื่อก่อนเนื้อที่ไม่กว้าง หลังจากที่มีโครงการพระราชดำริของพระองค์ ก็มีการขุดขยายเพื่อระบายน้ำจากพรุบาเจาะ เนื่องจากพื้นที่อาโล บาเระใต้ เป็นพื้นที่รับน้ำจากหลาย ๆ ตำบล ได้ขยายพื้นที่คลองจรดไปถึง อำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี คลองอาโลยังเป็นแหล่งปลาน้ำจืดที่ดีที่สุดในอำเภอบาเจาะ มีปลาเยอะ ทั้งปลาช่อน ปลาชะโด ปลาเนื้ออ่อน ปลากด ปลากราย ถ้ากินปลาน้ำจืดจริง ๆ ไม่เป็นปลาน้ำจืดภูเขา รสชาติของปลาที่นี่จะอร่อย ไม่เหมือนที่อื่น…”

          จากพื้นที่พรุซึ่งเป็นหนองน้ำไร้ประโยชน์ แปรสภาพเป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ประชาชนชาวบาเจาะ พร้อมใจช่วยกันรักษาแหล่งน้ำ เพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป ได้รับทราบข้อมูล ได้รับความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงจะมีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ อันจะนำไปสู่ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

_________________________