วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

ประชาชนชาวยะลา ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำประชาชนสวมเสื้อชมพู ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 57 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

          วันนี้ (23 ต.ค. 62) นายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา พร้อมนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประธานแม่บ้านมหาดไทย ประชาชน ซึ่งได้พร้อมใจสวมใส่เครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบหน่วยงาน ชุดจิตอาสาพระราชทาน ชุดไทยอมรินทร์โทนสีชมพู ชุดผ้าไทย และชุดสภาพโทนสีชมพู ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 57 รูป อย่างพร้อมเพรียง

          สำหรับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันปิยมหาราช” ในส่วนของจังหวัดยะลา ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม จังหวัดยะลา ทั้งนี้ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และให้ประชาชนจังหวัดยะลาได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้

____________________________________________