ศิลปะและวัฒนธรรม » ชาวนราธิวาส ร่วมกวนอาซูรอ สร้างความรักความสามัคคี

ชาวนราธิวาส ร่วมกวนอาซูรอ สร้างความรักความสามัคคี

24 ตุลาคม 2019
221   0

ผู้ว่าฯ นราธิวาส ร่วมกวนอาซูรอ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 สร้างความรักความสามัคคี ของสมาชิกตลาดน้ำยะกัง และมีการพัฒนาปรับปรุงห้องละหมาดของตลาดน้ำ ให้พร้อมบริการประชาชน

          เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 62 ที่ตลาดน้ำยะกัง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกวนขนมอาซูรอ โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร.ต.ท.อารูวี บินหะยีเลาะ ประธานชุมชนยะกัง 1 นายอาเรส หะยีแวนาแว ประธานตลาดน้ำยะกัง และสมาชิกตลาดน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          สำหรับการกวนอาซูรอข องสมาชิกชุมชนตลาดน้ำยะกัง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 23 ตุลาคม และในปีนี้ได้จัดให้มีการปรับปรุงห้องละหมาด ภายในตลาดน้ำยะกัง อีกด้วย ซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการกวนขนมอาซูรอ ได้ ถือเป็นการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน โดยต้องใช้เวลาในการกวนประมาณ 8 ชั่วโมง เพื่อให้แห้ง และเมื่อกวนอาซูรอ แล้ว จะมีการนำมาแบ่งปันให้กับสมาชิกชุมชนตลาดน้ำ เพื่อรับประทานร่วมกัน

          ทั้งนี้ การกวนอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า “อาซูรอ” เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือ การนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนข้าวอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกัน เจ้าภาพจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชนขึ้นมากล่าวขอพร (ดุอาอฺ) ก่อน จึงจะแจกให้คนทั่วไปรับประทานกัน

_______________________________