ทั่วไป » กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อเพื่อนมนุษย์

กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อเพื่อนมนุษย์

25 ตุลาคม 2019
318   0

ทหาร บุคลากร กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมบริจาคโลหิตโครงการ “บริจาคเลือด เพื่อเพื่อนมนุษย์”

         วันนี้ (25 ต.ค 62) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมกับศูนย์สนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์สนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในโครงการ “บริจาคเลือด เพื่อเพื่อนมนุษย์” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการบริจาคเลือด กระตุ้นให้มีการบริจาคเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง และสร้างความกล้าให้กับผู้บริจาคเลือดครั้งแรก โดยมี พ.อ.ยรรยงค์ ประสานวุฒิ หัวหน้าศูนย์สนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดโครงการ

        ซึ่งการเปิดรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากทหาร บุคลากรของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิต ประมาณ 100 คน สำหรับโลหิตที่ได้รับบริจาคในวันนี้จะมอบให้กับทางโรงพยาบาลยะลา เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยทั่วไป และผู้เจ็บป่วยจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ต่อไป

___________________________________