วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

“บิ๊กป้อม” เตรียมลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 25 ต.ค.62 พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ 26 ตุลาคม 2562  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดการเดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา เพื่อติดตามงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

พร้อมกันนี้ จะเดินทางไปเปิดสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้ทำงานร่วมกันด้วยเทคโนโลยีการผลิตในการพัฒนาสินค้าฮาลาล โดยความร่วมมือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อยอดไปยังสถาบันการศึกษา ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเชื่อมไทยและเชื่อมโลกได้

 

———————–