ทั่วไป » Take Care Team (Camp 35) เพื่อน้อง “สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”

Take Care Team (Camp 35) เพื่อน้อง “สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”

29 ตุลาคม 2019
326   0

รู้จัก มั้ย?! “Camp 35” ที่ ชายแดนใต้ 35 วัน เปลี่ยนจาก เด็กติดยา ปรับพฤติกรรม เป็นคนใหม่ ดึงเยาวชน ห่างไกล ขบวนการฯพร้อม Take Care Team ติดตามผลใน 60 วัน Camp 35 เป็น ค่ายทหาร ที่เปิดรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้ทั้งมิติสุขภาพโดยวิทยากรจาก รพ.ธัญญารักษ์,รพ.สต. เสริมด้วยมิติศาสนาโดยผู้นำศาสนา

สำหรับทหารเข้าเสริมในเรื่องนันทนาการเมื่ออบรมเสร็จก็จะส่งคืนสังคม โดยมีชุด take care team เข้าติดตามอีก60วัน หากไม่กลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดก็ถือว่าหายขาด นอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพตามความต้องการให้ด้วย รวมทั้งบำบัดเยาวชนที่ติดยาเสพติด ใน 3 จชต. ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามไอเดีย แม่ทัพภาค 4 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ที่ยังเป็นผอ.ศอ.ปส.จชต.4 ด้วย เพื่ออหวังดึงเยาวชน ออกจากความเสี่ยง ในการถูกชักจูง เข้าร่วมขบวนการก่อความไม่สงบฯ ด้วย การใช้ยาเสพติด ที่ถือเป็นภัยแทรกซ้อน ของปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้

ตามแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 5 ขั้นตอน โดยให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา ได้กำหนดเป้าหมายนำผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบปกติคือ สถานพยาบาลของรัฐ และในระบบค่าย ทั้งในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเลิกใช้ยาเสพติดและกลับคืนเป็นคนดีของสังคม

เป็นค่ายที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบำบัดผู้หลงผิดติดยาเสพติดในชุมชนให้หายขาดได้ในระยะเวลา 35 วัน โดยมี ครูทหารรบพิเศษ และจนท.ศูนย์ธัญญารักษ์ คอยดูแล และช่วยให้เลิกยาได้ โดยมีพ่อแม่มาเยี่ยมเป็นกำลังใจเสมอๆ

โดยค่ายพักพิง เพื่อการบำบัด “Camp 35” ของ จ.นราธิวาส ตั้ง ที่ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส และ Camp 35 ปัตตานี จัดที่ศูนย์ฟื้นฟูสรรถภาพยาเสพติด ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จ.ยะลา ณ อาคารกองร้อย อาวุธเบาที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายพระยาเดชานุชิต ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา และCamp 35 สงขลา ที่กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

“จากวันแรกที่ ผู้บำบัดเดินเข้ามา จะเปลี่ยนคนละคน หลังเดินออกจากค่าย นี้ ไป”

 

———————-