ทั่วไป » ในหลวง ร.10 พระราชทานผ้าพระกฐิน นำผ้าพระกฐินไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดเมืองยะลา

ในหลวง ร.10 พระราชทานผ้าพระกฐิน นำผ้าพระกฐินไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดเมืองยะลา

4 พฤศจิกายน 2019
227   0

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานทาน วัดเมืองยะลา (พระอารามหลวง) จังหวัดยะลา

          เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 62 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะการการศึกษาอาชีวศึกษา โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา นำผ้าพระกฐินไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเมืองยะลา (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนมาก เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

          สำหรับการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคยะลาซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ได้จัดขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประกอบด้วย รถขบวนพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รถขบวนผ้าพระกฐินพระราชทาน ขบวนธง ขบวนกลองยาว และนางรำ ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดยะลา เข้าร่วมขบวนแห่จากวิทยาลัยเทคนิค มายังวัดเมืองยะลา (พระอารามหลวง) ก่อนนำผ้าพระกฐินพระราชทานประดิษฐาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ต่อไป

          ทั้งนี้ กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป ตลอดจนยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด โดยเทศกาลทอดกฐินจะมีกำหนดระยะเวลาถวาย เพียง 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

__________________________________