วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

กอ.รมน.โต้ไม่ใช่ประกาศเคอฟิวส์ ชี้ยังไม่มีเหตุจำเป็น อย่าตื่นตระหนก

ทีมโฆษก กอ.รมน. เผยราชกิจฯ ล่าสุด เป็นการต่ออายุ พ.ร.บ.มั่นคงฯใน จชต. ไม่ใช่ประกาศเคอฟิวส์ ชี้ยังไม่มีเหตุจำเป็น อย่าตื่นตระหนก

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ชี้แจงกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เรื่องการคงมาตรการเพื่อรักษาความสงบในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 9 อำเภอ ของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2562-วันที่ 30 พ.ย. 2563 โดยย้ำว่า เป็นการประกาศใช้ พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ตามมติ ครม. ที่เห็นชอบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา หรือพูดง่ายๆคือการต่ออายุการใช้กฎหมายนี้ตามวงรอบออกไปอีก 1 ปี ส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.ความมั่นคงนั้น ก็ยืนยันไม่ใช่การประกาศเคอฟิวส์แต่อย่างใด

ล่าสุด พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ย้ำชัด ไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา ตามที่มีการนำเสนอผ่านสื่อขณะนี้ ส่วนข้อกำหนดตามมาตรา 18(2) เป็นเพียงการให้อำนาจตามความในมาตรา 18(2) ให้สามารถประกาศเคอฟิวส์ได้ แต่ยังไม่เคยมีการใช้อำนาจนั้น เพราะยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เคอฟิวส์ จึงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

 

………………………………………