วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ชาวลำพะยา “จะขอต่อสู้กับผู้ร้ายต่อไป”

12 พ.ย. 2019
1998

ยะลา – นายก อบต.ลำพะยา ยะลา ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือถึงนายกรัฐมนตรี ยืนยัน ชาวลำพะยา จะขอต่อสู้กับความไม่ถูกต้องนี้ต่อไป

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 22.30 น. เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดก่อเหตุโจมตี จุดตรวจทางลุ่ม หมู่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นจุดตรวจที่มีประชาชนอาสาเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลลำพะยาปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 15 คน และบาดเจ็บ จำนวน 5 คน นั้น

ล่าสุด นายทนง ไหมเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา ทำหนังสือร้องขอความช่วยเหลือไปยังนายกรัฐมนตรี โดยมีข้อความระบุว่า ประชาชนชาวลำพะยา ร่วมประชุมหารือถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่าความสูญเสีย เช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเห็นว่าการใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยดังเช่นที่เคยทำมาแล้ว ไม่อาจปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนได้ เพราะขาดอาวุธยุทโธปกรณ์ ขาดความสามารถที่จะสู้รบกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย ที่ผ่านการฝึกฝนมาเพื่อทำการรบอย่างกองโจร แต่ทุกคนยังมีจิตใจที่เข็มแข็งพร้อมสู้เพื่อรักษาบ้านเกิดเพื่อรักษาไว้ซึ่งชาติไทยที่หวงแหน จึงพร้อมใจกันขอแสดงเจตจำนงต่อท่านว่าชาวลำพะยาจะขอต่อสู้กับความไม่ถูกต้องนี้ต่อไป แต่ชาวลำพะยา ยังมีความทุกข์ที่มิอาจจะบรรเทา หรือทำให้ทุเลาลงได้ด้วยวิธีการอื่นใด

 

จึงใคร่ขอความกรุณามายังท่าน ช่วยเหลือประชาชนชาวลำพะยา ให้สามารถต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบและต่อสู้กับความไม่ถูกต้องต่อไปได้ ดังนี้ ขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และตั้งฐานปฏิบัติการภายในหมู่บ้านจนกว่าจะกวาดล้างผู้ก่อเหตุการณ์ความไม่สงบลงได้ ขอให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่และเส้นทางเพื่อฝ้าระวังผู้ก่อเหตุความไม่สงบ ชาวลำพะยา ยังมีจิตใจรุกรบพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการรักษาประเทศไทยนี้ไว้ด้วยชีวิต จึงใคร่ขออาวุธและอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้กับผู้ร้ายตามสมควร

 

————————–