วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

ย้าย’คณากร’ผู้พิพากษายิงตัวเอง ช่วยงานกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่

19 พ.ย. 2019
354

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 16/2562 ณ ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น 3 ศาลฎีกา มีนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม ว่า วันที่ (18 พ.ย.)ที่ประชุม ก.ต. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ใช้ปืนยิงใส่ตัวเอง หลังพิจารณาคดีเกี่ยวกับความมั่นคงเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการตุลาการวิสามัญแล้ว

“ที่ประชุมก.ต.มีมติตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง นายคณากร เพียรชนะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 68 คือเป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัย และมีมติให้นายคณากรไปช่วยทำงานชั่วคราวในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ต. ยังมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตรวจร่างคำพิพากษาของภาค รวมทั้งมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก”นายสราวุธ กล่าว

 

——————————-