วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี แหล่งศึกษาความหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี แจ้งว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” คือ ศูนย์รวมความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีความสำคัญยิ่ง สำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานี รวมถึงชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีความเชื่อว่า “เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” มีต้นกำเนิดในจังหวัดปัตตานี เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา โชคลาภและค้าขาย จึงเป็นความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยเชื่อสายจีนเป็นอย่างมาก ต่างยกย่องนับถือในความบริสุทธิ์ ทรงคุณธรรม และความกตัญญูกตเวที

ปัจจุบัน ได้มีการรวบรวมศิลปะภาพถ่าย วิชาการต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ ไว้ในหอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี (พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) เน้นถึงการเดินทางของชาวจีนโบราณ ที่เข้ามาอยู่อาศัยในภูมิภาคนี้ คุณค่าแห่งความเชื่อ ความศรัทธา มุ่งหวังให้มีการเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

    หอนิทรรศน์สานอารยธรรม มีอาคารด้านหน้า 1 ชั้น 1 หลัง และอาคารด้านหลัง 2 ชั้น 1 หลัง อาคารด้านหน้า เป็นส่วนจัดแสดงประวัติปัตตานี และชุมชนจีน (จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย) และแผนผังการจัดแสดงรวม เรื่องราวประวัติพระหมอเชงจุ้ยโจวซือกง แสดงประวัติ และรูปปั้นจำลององค์พระ โดยแกะสลักลงบนหินแกรนิตสีเขียวจากประเทศจีน เรื่องราวของการเดินทางข้ามแผ่นดิน เป็นโมเดลจำลองบ้านเมืองชุมชนจีนเมืองฮกเกี้ยน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเดินทางทางทะเลสู่ดินแดนเมืองปัตตานี อยู่ด้วยกันด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย  เรื่องราวประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวและการถือกำเนิดเป็นเทพเจ้า สถิตที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และมีป้ายฮวงซุ้ยจากสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

อาคารด้านหลัง (ชั้นล่าง) เป็นส่วนจัดแสดงเกี้ยว และงานพิธีสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นการจัดแสดงเกี้ยวมหามงคล เกี้ยวองค์พระต่างๆ ที่ใช้ประกอบพิธีลุยน้ำข้ามแม่น้ำปัตตานี และพิธีลุยไฟ ในงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และงานพิธีกรรมอื่นๆ การจัดแสดงมัลติมีเดีย 1 หรือห้องบรรยาย อาคารด้านหลัง (ชั้นบน) เป็นห้องคนรักปัตตานี แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนในสมัยอดีต ภาพบุคคลสำคัญ ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาค ห้องรำลึกมหาราช เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายการเสด็จของพระมหากษัตริย์ เจ้านายพระองค์ต่างๆ พระราชกรณียกิจ และพระกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวปัตตานี และจัดแสดงของใช้มงคล ซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนกิจ ห้องตลาดจีนเมืองปัตตานี จัดแสดงภาพและบันทึกเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนจีน 

สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเข้าชมได้ฟรี ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับหอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี ได้ที่มูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) ถนนอาเนาะรู ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี โทรศัพท์. 073-332851

 

 

 

———————————-