วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เยี่ยมชมศูนย์ซักถาม เชื่อมั่นทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมพรานไพร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามผลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ รวมทั้งหาแนวทางความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก จตุพร กลัมพสุต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พันเอก หาญพล เพชรม่วง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43, นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะ และผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมการประชุม

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รู้สึกเป็นเกียรติ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มาร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ ในส่วนของศูนย์ซักถามได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามความจริง ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักพื้นฐานของกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ชี้แจงรายละเอียดถึงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับตัวผู้ต้องสงสัย การควบคุมตัว การรักษาพยาบาล ตลอดถึงการตรวจร่างกาย ซึ่งผู้ถูกดำเนินการจะอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบได้จากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ทุกจุดของศูนย์ซักถาม สำหรับความคืบหน้าของคดีเหตุคนร้ายลอบยิงป้อม ชรบ. ตำบลลำพะยา เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามตัวคนร้ายเพื่อมาดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างจริงจังเพราะถือว่าผู้นั้นเป็นแนวร่วมกับผู้ก่อเหตุรุนแรง และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามกรณีมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับศูนย์ซักถาม ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนเข้ามามาก วันนี้จึงได้ข้อเท็จจริงจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องสงสัย ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ชี้แจงทุกกระบวนการ และเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 นำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 พร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในพื้นที่ และให้ความร่วมมือกับ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเรื่องร้องเรียนทุกกรณีอย่างทันเหตุการณ์ โดย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ทุกกรณี

 

…………………………………..

 

ขอบคุณ  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า