วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ยึดยาบ้า 3 ล้านกว่าเม็ด จับผู้เสพเกือบ 2 หมื่นราย

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 1 ธันวาคม 2562)

เมื่อวันที่ (3 ธันวาคม 2562) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ 37 อำเภอ (ศปร.อ. 37 อำเภอ) ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 ธันวาคม 2562 ดังนี้

1.การบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ ผู้ค้ารายใหญ่ 216 ราย,ผู้ค้ารายย่อย 4,358 ราย รวมผู้เสพ 19,955 ราย

2.ตรวจยึดของกลางยาบ้า 3,264,978 เม็ด, กัญชา 26.744 กิโลกรัม, ใบกระท่อม 25,231.961 กิโลกรัม, น้ำกระท่อม 17,869.382 ลิตร, ยาไอซ์ 131.868 กรัม, ยาแก้ไอ 24,554 ขวด แบ่งบรรจุ จำนวน 27,330.670 ซีซี., เฮโรอีน 39.105 กิโลกรัม, ยาอี 308 เม็ด รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 9,486 ราย

3.การดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด ที่สมัครใจรายงานตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เพื่อเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จำนวน 15,500 ราย, กระบวนการบำบัดฟื้นฟู 14,127 ราย, ติดตามบำบัดฟื้นฟู 8,747 ราย และ ส่งเสริมอาชีพ 351 ราย

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งการซื้อ จำหน่าย หรือการเสพ ขอให้แจ้งมา ที่ ตู้ปณ. 41 ปณจ. เมืองยะลา จ.ยะลา ระบุเบาะแสให้ชัดเจนไม่ต้องลงชื่อแต่อย่างใด จดหมายทุกฉบับถึงมือแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทันท่วงทียาเสพติด ภัยร้ายทำลายชีวิต ร่วมกันส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัว

 

 

———————–