วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

มท.1 เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

07 ธ.ค. 2019
684

พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งช่วยเหลือการสร้างพนังกั้นน้ำตลอดแนวริมแม่น้ำโก-ลก แก้น้ำท่วมซ้ำซาก ตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา 13.30 น. พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาพที่ 4 พลโทสมพล ปานกุล แม่ทัพน้อยที่ 4 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนข้าราชการในพื้นที่ รวมถึงประชาชนและผู้ประสบอุทกภัยร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนท่าประปา ในเขตเทศบาลอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนโปฮงยามู ชุมชนท่าโรงเลื่อย ชุมชนบือเร็ง ชุมชนหัวสะพาน และชุมชนเจ๊ะกาเซ็ง โดยมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 136 เซนติเมตร ราษฎร 54 ครัวเรือน รวม 186 คน ต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้เดินทางต่อไปยังอาคารสวนรื่นอรุณอำเภอสุไหงโกลก จ.นราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จากนั้นได้พบปะให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

?พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยทรงรับสั่งผ่านมายัง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ขอให้เจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ ทหาร และจิตอาสา ได้บรรเทาความเดือดร้อนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ พร้อมกล่าวว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนและเร่งดำเนินการสร้างพนังกั้นน้ำพร้อมคันกั้นน้ำตลอดแนวริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน จากน้ำท่วมซ้ำซากให้กับราษฎรในพื้นที่ อำเภอสุไหงโก-ลก อย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9

?ทั้งนี้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอ ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เบื้องต้น จังหวัดได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ดำเนินการให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบอุทกภัยไปแล้ว ประกอบด้วยมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มจำนวน 2,459 ครัวเรือน, อาหารกล่องวันละ 3 มื้อ จำนวน 145 ครัวเรือน มอบยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1,649 ครัวเรือน , อพยพประชาชนเข้าสู่ระบบโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 54 ครัว, มอบเรือนเครื่องนุ่งห่มมอบให้จำนวน 170 ชุด, อพยพสัตว์เลี้ยงและหญ้าแห้งมอบให้แก่เกษตรกรจำนวน 600 กิโลกรัม นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกเยี่ยมและจัดหน่วยบริการตรวจโรค และสุขภาพ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เกิดภัย โดยเฉพาะครัวเรือนซึ่งมีราษฎรอพยพไปยังศูนย์อพยพ

??ส่วนการเตรียมการภายหลังจากน้ำลด ทางอำเภอสุไหงโก-ลก ได้เตรียมการในการดำเนินการตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติม เพื่อประสานความร่วมมือกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือในด้านอุปโภค-บริโภค รวมทั้งเตรียมประสานด้านเครื่องจักรกล เพื่อทำการฟื้นฟูสาธารณประโยชน์ และทรัพย์สินของราษฎร รวมถึงช่วยเหลือราษฎรการการประกอบอาชีพโดยเร่งด่วนเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดอีกด้วย