วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

นายทุนจีนบุกปัตตานี ลงทุนทำเฟอร์นิเจอร์ส่งสหรัฐฯ สร้างอาชีพให้พี่น้องชายแดนใต้

นายทุนจีน หันมาลงทุนปัตตานีจัดประกอบเฟอร์นิเจอร์ส่งสหรัฐอเมริกา คาดว่าภายในสามปีสามารถเพิ่มคนงานในพื้นที่ราวสองพันห้าร้อยคน

ความเชื่อมั่นการลงทุนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี หลังต้องประสบกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลายาวนาน15ปี ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้มีนายทุนจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาลงทุนจัดตั้งเป็นสถานที่ประกอบเฟอร์นิเจอร์โซฟาเพื่อส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อบริษัทชูเพิร์บกรีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์(ประเทศไทย)จำกัดโดยใช้ศูนย์ฝึกอาชีพเอกชนดอน บอศโค  เลขที่141 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เช่าเป็นที่ตั้งของโรงงานชั่วคราวในระยะเวลา3ปี  ก่อนที่จะมีการขยับขยายกิจการและสถานที่ต่อไปในอนาคต

คาดว่าภายในระยะเวลา3 ปี ทางบริษัทฯได้ตั้งเป้าจะขยายกิจการและเพิ่มพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ2500คน โดยมีแผนที่จะขยายพื้นที่ตั้งเป็นโรงงานขนาดใหญ่เบื้องต้นทางบริษัทได้เช่าชื้อพื้นที่รองรับแล้ว 300 ไร่ บริษัทชูเพิร์บกรีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์(ประเทศไทย)จำกัด เป็นบริษัทประกอบฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก โดยทางบริษัทได้นำวัตถุดิบหรือวัสดุสั่งเข้ามาเกือบทั้งสิ้น และบริษัทฯแม่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มีคนงานหลายพันคน

ในส่วนการประกอบเฟอร์นิเจอร์ในไทยที่ปัตตานีทางบริษัทฯได้นำพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาฝึกฝนทักษะแล้วปฏิบัติจนเชี่ยวชาญเป็นที่พอใจ โดยวันนี้ทางฝ่ายขายของบริษัทและผู้ออกแบบของบริษัทฯที่มาจากสหรัฐอเมริกาเดินทางมาดูขั้นตอนการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันที่ผลิดในประเทศจีน หลังโซฟาที่ประกอบจากที่นี่ได้ส่งออกไปยังสหรัฐมากกว่า10ตู้คอนเธนเนอร์ ผลจากการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจเพราะทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ด้วยความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการหรือเจ้าของบริษัทฯเป็นที่ไว้วางใจในเรื่องคุณภาพของผู้ประกอบการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว จึงทำให้เพิ่มโอกาสให้กับทางบริษัทฯในการที่จะพัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคตได้อย่างไม่ต้องเป็นหวง

จึงกลายเป็นโอกาสดีสำหรับคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะมีการจ้างงาน สร้างงาน สร้างรายได้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง