วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

ครม.เตรียมขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จชต. เพิ่มอีก 3 เดือน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ว่า ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ และเหตุการณ์การก่อการร้าย ซึ่งยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงในบางพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานในพื้นที่ด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัว แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสงบสุขของประชาชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่

พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี , อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโกลก อ.สุคิริน อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 และสิ้นสุดในวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยครั้งนี้เป็นการขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 58 เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

เลขาธิการ สมช. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นควรเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 อาทิ 1.พัฒนามาตรการด้านการเก็บและรวบรวมพยานหลักฐาน 2.การบูรณาการกลไกต่างๆ เช่น งานด้านการข่าว ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง เป็นต้น

 

—————————-