วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

จนท.เพิ่มความเข้มงวดบุคคลเข้า – ออก ระหว่างพรมแดน ไทย – มาเลเซีย

นราธิวาส – กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ตรวจเข้มบุคคลผ่าน เข้า – ออก ระหว่างพรมแดน ไทย – มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ด่านตรวจพรมแดนบูเก๊ะตา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ชี้แจงนโยบายแนวทางการตรวจบุคคลผ่าน เข้า – ออก ระหว่างพรมแดน ไทย – มาเลเซีย พร้อมกำชับให้กำลังพลเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซียตามนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจพื้นที่ช่องทางท่าข้ามเรือ/จุดเฝ้าระวังริมคลองระหว่างพรมแดน ไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ปฏิบัติการความรับผิดชอบของหน่วย

 

 

———————-