วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองยะลา

13 ธ.ค. 62 เวลา 19.00 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา ปล่อยแถว ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (ชป.มดดำ)

ซึ่งจัดกำลังเสริมจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมมอบนโยบาย และให้แนวคิดวิธีการปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชน