การเมือง/มั่นคง » เจ้าหน้าที่ทหาร ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุห้วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

เจ้าหน้าที่ทหาร ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุห้วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

17 ธันวาคม 2019
301   0

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ได้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุห้วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุจาก ผู้ก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่ ซึ่งหน่วยได้จำลองเหตุการณ์ โดยมีผู้ก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่ยิงก่อกวนบริเวณหลังฐานปฏิบัติการ กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านนูโร๊ะ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมกำลังพลทุกส่วนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง และเกิดความปลอดภัย โดยมี พันเอกโกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 เป็นผู้กำกับดูแลในการซักซ้อมฯ ณ บริเวณรอบฐานปฏิบัติการ กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านนูโร๊ะ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

สำหรับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุห้วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการซักซ้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบยุทโธปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจกรณีแผนเผชิญเหตุของหน่วยในห้วงวันปีใหม่ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

————————–