การเมือง/มั่นคง » ยะลาเดินหน้าจัดระเบียบสถานบริการ ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ยาเสพติด-ค้ามนุษย์

ยะลาเดินหน้าจัดระเบียบสถานบริการ ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ยาเสพติด-ค้ามนุษย์

20 ธันวาคม 2019
269   0

วานนี้ (19 ธ.ค. 62) ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองยะลา นำโดยนายสุริยา บุญพัน์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองยะลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมืองยะลา ได้ปล่อยกำลังหน่วยงานในสังกัดศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมืองยะลา และหน่วยงานสังกัดจังหวัดยะลา ทั้งงานปกครอง งานยาเสพติด ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา ทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 สาธารณสุขอำเภอเมือง สรรพสามิต ที่ทำการปกครอง วัฒนธรรมจังหวัดยะลา แรงงานจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา อส.อ.เมืองยะลา ออกตรวจสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่เขตเมืองยะลา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.สถานบริการโกเล้ง 2.สถานบริการ Reflx Pub และ 3.สถานบริการ Nasa

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุม จัดระเบียบสถานบริการ และให้เกิดความสงบเรียบร้อยของสังคม อีกทั้ง เป็นการตรวจและป้องปรามการแพร่ระบาดของปัญหาในสังคม ด้านสิ่งเสพติด ด้านการค้ามนุษย์ ด้านค้าแรงงานผิดกฎหมาย รวมทั้งการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเมาทำให้เกิดอุบัติเหตุ และการทะเลาะวิวาท ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร้านค้า และราชการ ซึ่งในช่วงนี้ เป็นห้วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ทุก ๆ ปี จะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการ ร่วมกิจกรรมในสถานบริการและสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานประกอบการจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้มีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

 

 

——————————-