ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ » รับปีพุทธศักราชใหม่ 2563 “แสงแรกตากใบ” สาดส่องเป็นแห่งแรกของภาคใต้

รับปีพุทธศักราชใหม่ 2563 “แสงแรกตากใบ” สาดส่องเป็นแห่งแรกของภาคใต้

2 มกราคม 2020
273   0

 

เมื่อวันที่ (1 ม.ค. 63) ที่เกาะยาว อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรม “2020 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี” โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอตากใบ รักษาราชการแทนนายอำเภอตากใบ ตลอดหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางมาท่องเที่ยวชมแรกแห่งปีในพื้นที่บ้านเกาะยาว อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นจำนวนมาก

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า กิจกรรม “2020 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี” ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของชาวนราธิวาส และนักท่องเที่ยว ได้ร่วมชมแสงแรกแห่งปีไปพร้อม ๆ กัน และเป็นแสงแรกของภาคใต้รับปีพุทธศักราชใหม่ ปี 2563 ซึ่งอ้างอิงจากหลักข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จังหวัดนราธิวาสมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ละติจูด 60 องศา 28 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 50 ลิปดาตะวันออก และจากการค้นหาข้อมูลการขึ้นของดวงอาทิตย์จากสมาคมดาราศาสตร์ไทย พบว่าในช่วงฤดูหนาว คือ ช่วงปลายปี จังหวัดนราธิวาสจะเห็นแสงแรกของดวงอาทิตย์ก่อนจังหวัดอื่น ๆ

พร้อมกล่าวเชิญชวนมาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่นับว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ที่รอทุกคนมาสัมผัสด้วยความประทับใจ ทั้งนี้ในส่วนของการจัดกิจกรรม “2020 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี” เพื่ออยากให้คนในพื้นที่ได้ภาคภูมิใจในสิ่ง ๆ ดี ๆ ที่เกิดในพื้นที่ และเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาส อีกด้วย

ขณะที่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่าง ๆ เฝ้ารอชมแสงแรกที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างตื่นเต้น และเมื่อแสงแรกขึ้นในเวลา 06.23 น. ต่างปรบมือและส่งเสียงดีใจกึกก้องไปทั้งบ้านเกาะยาว ถือเป็นบรรยากาศแห่งความสุข ความประทับใจต้อนรับปีใหม่ 2563

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส รวมถึงการแสดงต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นำประชาชนร่วมเคารพธงชาติต้อนรับปี 2563 บริเวณหน้าเสาธงรวมใจบ้านเกาะยาว หลังจากนั้น ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในน่านน้ำนราธิวาส

 

———————-