วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

รับปีพุทธศักราชใหม่ 2563 “แสงแรกตากใบ” สาดส่องเป็นแห่งแรกของภาคใต้

 

เมื่อวันที่ (1 ม.ค. 63) ที่เกาะยาว อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรม “2020 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี” โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอตากใบ รักษาราชการแทนนายอำเภอตากใบ ตลอดหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางมาท่องเที่ยวชมแรกแห่งปีในพื้นที่บ้านเกาะยาว อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นจำนวนมาก

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า กิจกรรม “2020 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี” ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของชาวนราธิวาส และนักท่องเที่ยว ได้ร่วมชมแสงแรกแห่งปีไปพร้อม ๆ กัน และเป็นแสงแรกของภาคใต้รับปีพุทธศักราชใหม่ ปี 2563 ซึ่งอ้างอิงจากหลักข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จังหวัดนราธิวาสมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ละติจูด 60 องศา 28 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 50 ลิปดาตะวันออก และจากการค้นหาข้อมูลการขึ้นของดวงอาทิตย์จากสมาคมดาราศาสตร์ไทย พบว่าในช่วงฤดูหนาว คือ ช่วงปลายปี จังหวัดนราธิวาสจะเห็นแสงแรกของดวงอาทิตย์ก่อนจังหวัดอื่น ๆ

พร้อมกล่าวเชิญชวนมาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่นับว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ที่รอทุกคนมาสัมผัสด้วยความประทับใจ ทั้งนี้ในส่วนของการจัดกิจกรรม “2020 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี” เพื่ออยากให้คนในพื้นที่ได้ภาคภูมิใจในสิ่ง ๆ ดี ๆ ที่เกิดในพื้นที่ และเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาส อีกด้วย

ขณะที่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่าง ๆ เฝ้ารอชมแสงแรกที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างตื่นเต้น และเมื่อแสงแรกขึ้นในเวลา 06.23 น. ต่างปรบมือและส่งเสียงดีใจกึกก้องไปทั้งบ้านเกาะยาว ถือเป็นบรรยากาศแห่งความสุข ความประทับใจต้อนรับปีใหม่ 2563

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส รวมถึงการแสดงต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นำประชาชนร่วมเคารพธงชาติต้อนรับปี 2563 บริเวณหน้าเสาธงรวมใจบ้านเกาะยาว หลังจากนั้น ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในน่านน้ำนราธิวาส

 

———————-