วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

ตรวจยึดสินค้าเถื่อนหนีภาษีชายแดนไทย-มาเลย์ มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 63 ที่อาคาร 100 ปี ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 นายภักดี ดุลยพิจารณ์ นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดาและนางสาวพนิตา ใจแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางศุลกากรพื้นที่ภาคที่ 4  ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมสินค้าที่ลักลอบนำเข้า และหลบหนีภาษี ซึ่งเป็นผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ซึ่งมีสินค้าต่างๆ ที่ตรวจยึดจับกุมได้เช่น น้ำมันดีเซลประมาณ 290,000 ลิตร บุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ JOHN BLAGK  สุราต่างประเทศยี่ห้อดังเช่น บลูเลเบิ้ล แจ็ค เเดเนียล ชีวาส น้ำมันพืช เครื่องเลื่อยยนต์ขนาดเล็ก กระเทียม เนื้อกระบือแช่แข็งที่มีเมืองกำเนิดจากต่างประเทศ รวมถึงใบกระท่อมสด รวมเป็นมูลค่าประมาณกว่า 3 ล้านบาท

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 บอกว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานการจับกุมของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่ใช่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์เพียงอย่างเดียว และเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่น เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมช่วยส่วนรวม / ฉก.ทพ.41  เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบ ที่ 5021 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา

ส่วนการลักลอบนำสินค้าเหล่านี้เข้ามาถือว่ามีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากมีเครื่องมือต่างๆ เช่นเครื่องเอ็กซเรย์ และการทำงานของเจ้าหน้าที่มีหลายหน่วยงานตั้งจุดตรวจบริเวณรอบนอก ทำให้การลักลอบขนเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นตู้คอนเทนเนอร์เหมือนในอดีตไม่มีแล้วในปัจจุบัน  โดยส่วนใหญ่จะลักลอบขนด้วยรถยนต์กระบะปะปนมากับสินค้าอื่นๆ สำหรับสินค้าต่างๆ ที่ตรวจยึดจับกุมได้บางอย่างก็ทำลาย และจำหน่ายปันส่วนให้กับหน่วยงานราชการ เช่นน้ำมันปาล์มก็ส่งมอบให้หน่วยราชการไปต่อยอดทำเป็นไบโอดีเซล เป็นต้น

 

————————