วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ชาวไทยพุทธ มุสลิมในพื้นที่นราฯ ร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์

นราธิวาส – ไทยพุทธ มุสลิมร่วมแสดงมุทิตาจิตในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี

วันที่ 7 ม.ค. 2563 ที่วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ชาวไทยพุทธ และมุสลิมในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี รวมทั้งศิษยานุศิษย์จากในและต่างประเทศพร้อมใจร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 82 ปี 61พรรษา พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความปรองดองสมานฉันท์ และสานสัมพันธ์ของพี่น้องชาวไทยที่มีความต่างทางศาสนา โดยมีนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลเอกวิวัฒน์ ปฐมภาค อดีตแม่ทัพภาคที่4ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายแวอาแซ แวมามุ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ผู้บริหารระดับสูง และผู้นำศาสนาร่วมแสดงมุทิตาจิตพร้อมถวายกระเช้าและช่อดอกไม้อวยพรในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล

ภายในงานได้มีการออกร้านของส่วนราชการและประชาชนจำนวน 82 บูธที่นำอาหารและเครื่องดื่มมาแจกให้ประชาชนกินฟรี พร้อมเปิดครัวพุทธ-มุสลิมจัดเลี้ยงผู้มาร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่เริ่มต้นมาจากพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญของพื้นที่ และถือเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของชาวไทยพุทธและมุสลิมโดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์เป็นสื่อกลาง ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่อย่างเห็นผลในเชิงประจักษ์ จากการร่วมส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนได้รับรางวัลเพชรงามการสาธารณสงเคราะห์ และรางวัลบุคคลต้นแบบดีเด่นประเภทกาวใจระหว่างไทยพุทธมุสลิม นาคาอวอร์ด

นายแวอาแซ แวมามุ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนผู้นำศาสนาอำเภอสุไหงปาดีกล่าวว่า พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส คือพระนักปฎิบัติที่มีจริยวัตรที่ดีงาม ท่านได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฎิบัติ จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่

 

 

————————-