วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

ปัตตานีเตรียมจัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

09 ม.ค. 2020
715

ปัตตานี – แถลงข่าวจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ยิ่งใหญ่ บูรณาการทุกหน่วยจัดงาน ณ จุดเดียวกัน เน้นการรู้รักสามัคคี

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่หอประชุม อบจ.ปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำทีมร่วมกับภาคีเครือข่าย 6 หน่วยงาน และผู้แทนหน่วยทหาร ตำรวจ แถลงข่าวจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของจังหวัดปัตตานี ที่บูรณาการจัดงานฯ ณ จุดเดียวกัน เป็นครั้งแรก ภายใต้คำขวัญ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เพื่อมุ่งหวังให้เด็กไทยยุคใหม่ ที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติ ตระหนักถึงบทบาทของตน ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รู้รัก สามัคคี ปลูกฝังระเบียบวินัย เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

โดยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต พร้อมเชิญชวนผู้ปกครอง นำบุตรหลานไปร่วมงานในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

—————————-