วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

มทภ.4 พบปะพูดคุยหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาในพื้นที่

10 ม.ค. 2020
296

แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมพบปะคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม เพื่อพูดคุยหารือ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแสวงหาแนวทางการป้องกันและขจัดปัญหาในพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมพบปะคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม เพื่อพูดคุยหารือ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแสวงหาแนวทางการป้องกันและขจัดปัญหาในพื้นที่ ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เป็นเวทีเพื่อสันติสุข นำข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ปรับแก้ให้ตรงจุด ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ หอประชุมบรมราชกุมารี คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในพื้นที่ร่วมพูดคุยเสนอแนะแนวทาง

การจัดประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรมในครั้งนี้เน้นการดำเนินงาน 5 เรื่องสำคัญ คือการร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม ระดมสรรพกำลังทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุควบคู่กับพี่น้องประชาชนต้องมีความปลอดภัยด้วยไมตรีจิต เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน (พูดคุยสันติสุขกับทุกกลุ่ม) รวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว (พหุวัฒนธรรมภายใต้ธงไตรรงค์) กลมเกลียวสร้างสวรรค์สันติสุข (ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต)

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “อย่าตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี ที่หวังจะใช้สถานการณ์ปลุกระดมให้เกิดความหวาดกลัว และสร้างความแตกแยก ขอให้มั่นใจในความยุติธรรม และความจริงใจในการทำงาน ทั้ง 2 อย่าง จะทำงานควบคู่กันไปและขอให้ทุกส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชน อย่าปกป้องคนผิด อย่าปกป้องผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่ทำลายความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชน ไม่กลัวที่จะช่วยเหลือทางการจับตัวผู้ก่อความไม่สงบมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ เพราะจะบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุทำร้ายประชาชนอย่างเต็มที่ รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกัน นี่คือหน้าที่ที่ต้องทำ”

 

 

———————-