วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

ขับเคลื่อนการศึกษา 5 จชต. แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันคิด หาหนทางสู่สันติสุข

13 ม.ค. 2020
784

ปรับทุกข์ ผูกมิตร ไม่คิดหวาดระแวง ช่วยกันคิด ร่วมกันทำ หาหนทางที่จะนำมาซึ่งสันติสุขในพื้นที่อย่างแท้จริง

วันนี้  13 ม.ค.63 เวลา 1000 น. พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในกิจกรรม พบปะพัฒนาและสานสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ นโยบายของรัฐบาล และการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาปอเนาะได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างความสันติสุขในพื้นที่ และเพื่อสะท้อนปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำเอาข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ร่วมกันคิด วิเคราะห์ปัญหา และหาทางออกร่วมกัน โดยจะต้องตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนและเยาวชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน ในสถานศึกษา สอดคล้องกับ แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ” ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้หรือข้อเสนอแนะจากทุกท่าน ถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อพื้นที่ เราต้องร่วมกำหนดแนวทางในทุกมิติและพูดคุยด้วยความจริงใจ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง หรือประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐ และหากจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำพื้นที่ให้ปลอดภัยจริง ๆ อย่างยั่งยืนนั้น ทุกคนจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ของแม่ทัพภาคที่ 4 หมายเลข 06-1173-2999 โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย และขอเน้นย้ำเรื่องการให้ความช่วยเหลือ หากตรวจพบว่าบุคคลใดก็ตามที่ให้การช่วยเหลือผู้ก่อความไม่สงบ ในทุกกรณีถือว่ามีความผิดเทียบเท่า ผู้ก่อเหตุทุกประการ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด บางท่านบางกลุ่มอาจจะมีความเห็นต่าง ก็ขอให้ใช้ความจริงเข้าพูดคุยกัน ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงมาทำร้ายกัน “การปรับทุกข์ ผูกมิตร ไม่มีความหวาดระแวง ร่วมคิด ร่วมกำหนดแนวทาง และร่วมทำ” คือ หนทางที่จะนำไปสู่ การเกิดสันติสุขต่อพื้นที่อย่างแท้จริง”

 

……………………………………………………..