วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

ผบ.ทบ. เดินหน้า ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางทหารไทย-อินโดนีเซีย เสริมสร้างสันติสุข จชต.

ย้ำ หัวใจของการเสริมสร้างสันติสุข คือ “ความเข้าใจ”ไม่ใช่ “การแบ่งแยกดินแดน”

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเยือน จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนิเซีย เพื่อลงนามความร่วมมือด้านการทหาร ระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเชีย ร่วมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในอดีต และการนำไปสู่แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน

การเดินทางเยือนอาเจะห์ ในครั้งนี้นับเป็นการเดินทางก้าวสำคัญทางยุทธศาสตร์ทางทหาร โดยมีคณะที่ร่วมการเดินทางครั้งนี้ ประกอบด้วย พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ เสธ.ทบ. พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พลโทภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ซึ่งถือเป็นขุนพลด้านยุทธการของกองทัพบกในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ 3 จชต. ของไทย

วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางมาครั้งนี้ มีด้วย 3 ประเด็นสำคัญ คือ

ประการแรก คือการไปลงนามอนุสัญญาหรือ mou ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกอินโดนีเซีย ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 หรือที่เรียกว่า …. Implementing Arrangement (IR) ซึ่งข้อตกลงส่วนใหญ่ก็เป็นในเรื่องของการฝึกศึกษา และแลกเปลี่ยนนายทหารนักเรียน การให้ความร่วมมือด้านการฝึก และความร่วมมือด้านการฝึกร่วม ระหว่างกำลังสองกองทัพ ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน โดยกองทัพบกของอินโดนีเซีย มีความสัมพันธ์อันดี และลึกซึ้งกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

 ประการที่ 2 คือ Minute of Meeting เป็นการประชุมหารือ ซึ่งได้มีการบันทึกการประชุมร่วมกัน ซึ่งมีความสำคัญมากและและเป็นเรื่องใหม่ โดยมีประเด็นหลักๆ อยู่ 3 เรื่อง ดังนี้

การให้ความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงระหว่าง 2 ประเทศ โดยไม่ยอมให้บุคคล ที่เป็นภัยของทั้งสองประเทศใช้พื้นที่ ของประเทศตน ก่อการร้าย

 การติดตามความเคลื่อนไหว บุคคลที่กระทำผิดกฎหมายและเป็นภัยต่อความมั่นคงและอธิปไตยของทั้งสองประเทศและรวมถึงในภูมิภาคด้วยเช่นกัน

 การที่กลุ่มผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นบุคคลหรือกลุ่มก็ตามที่จะใช้พื้นที่ของประเทศไทยและอินโดนีเซีย กระทำการผิดต่อความมั่นคง ทั้งในทั้ง 2 ประเทศและภูมิภาค

เรื่อง 3 เป็นการประชุม Four Eyes ซึ่งเป็นการสนทนาส่วนตัวระหว่างผู้บัญชาการทหารบกอินโดนีเซีย และผู้บัญชาการทหารบกไทย ในเรื่องความมั่งคงของทั้ง 2 ประเทศ

และนี่ถือเป็นเพียงก้าวแรก ของความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างกันในการเสริมสร้างสันติสุข โดย พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวว่า หัวใจของสันติภาพที่เกิดขึ้นในอาเจะนั้น คือ “การมีความเข้าใจ” ไม่ใช่ “การแบ่งแยกดินแดน” หลังจากนี้จะได้มอบหมายให้ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 สานต่อในระดับภูมิภาคต่อไป