ทั่วไป » กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

18 มกราคม 2020
228   0

🔹วันนี้ 18 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ที่ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

โดยมีนายทหารระดับสูง และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในการนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้วางมาลัยกรบนพานหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งจุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง ก่อนจะมีการกล่าวคำถวายราชสักการะ

🔸วันกองทัพไทย ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณ จากเหตุการณ์ใประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ.954 คำนวณได้ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 เดิมกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรี ในสมัยนั้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทย และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ต่อมาในภายหลัง ได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วน่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2549 คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ในปัจจุบัน วันที่ 18 มกราคม จึงถือเป็น “วันยุทธหัตถี” “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันกองทัพไทย

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า