วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

นายกฯลงพื้นที่นราฯ มุ่งสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาให้กับน้องๆในพื้นที่

21 ม.ค. 2020
1073

นราธิวาส – นายกรัฐมนตรี พบนักเรียนจังหวัดนราธิวาส ยืนยัน รัฐบาลมุ่งสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษา เปรียบเด็กเยาวชน บริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวต้องฝึกเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูล ไม่หลงเชื่อข่าวบิดเบือน

วันที่ 20 ม.ค.63 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พบปะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนราธิวาสที่เข้าร่วมโครงการ “รินน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้” ณ โรงเรียนนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้รับการแนะแนวพัฒนาวิชาการเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงภาคเอกชนเป็นวิทยากร

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งพัฒนาให้ทุกโรงเรียนทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างความเท่าเทียมให้กับเด็กทุกคน เช่น โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลก็ใช้แนวทางให้ครูที่มีความสามารถมาช่วยสอนและแนะแนว ทั้งนี้ขอให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้พบว่ามีความชอบและถนัดด้านใดเพื่อเลือกเรียนในสาขาที่จบแล้วมีงานทำ ตรงความต้องการของประเทศที่จะต้องก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยขอให้ทุกคนมีหลักคิดที่ดีมีการวิเคราะห์มองทุกอย่างตามหลักวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งให้ทุกคนได้ยึดสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นายกรัฐมนตรี ยังขอให้ทุกคนใฝ่เรียนรู้จนเกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเทศ ที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนและอยู่บนหลักกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการดูแลการเกษตร การแก้ปัญหาที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนเป็นจำนวนมาก และยังต้องทำต่อเนื่องอีกหลายโครงการ ขณะที่ปัญหาอุปสรรคต่างๆ คงต้องอาศัยความมือจากประชาชนทุกคน ทั้งนี้ที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมได้รับเรื่องราวนับล้านเรื่อง ซึ่งรัฐบาลแก้ปัญหาให้ประชาชนได้กว่าร้อยละ 80

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือเด็กและเยาวชนที่เปรียบเสมือนผ้าขาวจะต้องรับฟังข้อมูลที่เป็นกลางและไม่หลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือน ซึ่งวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันขับเคลื่อนประเทศโดยไม่มีเวลาที่จะมาขัดแย้งกันจนทำให้กระทบต่อการดูแลประชาชน โดยเฉพาะการทำงานของรัฐบาล ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจและเข้าใจถึงกระบวนการขับเคลื่อนประเทศผ่าน 3 อำนาจหลักคือ อำนาจของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ

 

——————————–