วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

นายกฯ พบปะผู้นำศาสนาอิสลาม และชาวไทยมุสลิม จ.นราธิวาส (ภาษามาลายู)