การเมือง/มั่นคง » นายกฯ พบปะผู้นำศาสนาอิสลาม และชาวไทยมุสลิม จ.นราธิวาส (ภาษามาลายู)

นายกฯ พบปะผู้นำศาสนาอิสลาม และชาวไทยมุสลิม จ.นราธิวาส (ภาษามาลายู)

25 มกราคม 2020
269   0