วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

ยะลา เปิด “เดินหลาด แลผาสานสัมพันธ์”ต.หน้าถ้ำ ส่งเสริมเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวชุมชน

ยะลา เปิด “เดินหลาด แลผาสานสัมพันธ์” ต.หน้าถ้ำ “วัฒนธรรมสองวิถีสร้างพื้นที่สันติสุข”  กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวชุมชน เพิ่มรายได้ ให้ประชาชน

วิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพร ตำบลหน้าถ้ำ และผู้ประกอบการร้านค้า ได้ร่วมกันจัดงาน เดินหลาด แลผาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1  “วัฒนธรรมสองวิถีสร้างพื้นที่สันติสุข” ขึ้นที่ บริเวณตลาดน้ำแลผาหน้าถ้ำ ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา   โดยการสนับสนุน ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก   เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน และเพิ่มรายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนให้แก่สมาชิกภายในชุมชน ตลอดถึง สร้างชุมชนต้นแบบพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ในการขายผลในพื้นที่ ต่อไป

ซึ่งวันนี้ (26 ม.ค. 63) ได้มีการเปิดหลาด แลผาสานสัมพันธ์ โดย นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาจังหวัดชายแดนภาคได้  โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา ต.หน้าถ้ำ สมาชิกกลุ่มอาชีพในชุมชน ตลอดจน ประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ทั้ง ชม ชิม แชร์ อาหารสองวัฒนธรรม ไทยพุทธ อิสลาม จำนวน 30 ร้านค้า จับจ่ายสินค้าราคาประหยัด  รวมถึงร่วมชมการแสดงมโนราห์จากเยาวชนมัคคุเทศก์ โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ

โดยกิจกรรมหลักในการการจัดงานครั้งนี้ จะมี 5 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ ด้านการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมสร้างการเรียนรู้และดูงานต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การจัดการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมสร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยวชุมชน และกิจกรรมสรุปและถอดบทเรียนในงาน เดินหลาดแลผาหน้าถ้ำ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาจังหวัดชายแดนภาคได้ เปิดเผย ว่า กิจกรรมนี้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นนโยบายเร่งด่วน ของ ศอ.บต.ที่จะดำเนินการ สำหรับงานเดินหลาด แลผาสานสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ของพี่น้องชาว ต.หน้าถ้ำ ในวันนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม ในการขยายพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจชุมชน หลักการ คือ ต้องการให้พี่น้องประชาชน ที่ค้นหาศักยภาพในตัวเองพบแล้ว ได้พัฒนาต่อยอด โดย ศอ.บต.จะเป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณ ในอนาคตก็จะพยายามสร้างความเข้มแข็งให้แต่ละกลุ่มที่ได้วางรากฐานไว้ เช่น ต.หน้าถ้ำ และก็จะขยายไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป ตรงนี้ จะช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้แก่พี่น้องประชาชน เป็นหลัก    ส่วนการตอบโจทย์ ศอ.บต.อีกเรื่องหนึ่งก็คือ สร้างพื้นที่สันติสุข ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชน ซึ่งจะมีทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม จะเน้นการอยู่ร่วมกันทั้งในมิติปกติ และในมิติเศรษฐกิจ

สำหรับที่ผ่านมาในปี 2562 ศอ.บต.ได้ดำเนินการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ไปแล้ว 18 ชุมชน ในปี 2563 ตั้งเป้าที่จะดำเนินการ เพิ่มเป็น 20 ชุมชน ซึ่งโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ก็จะเดินคู่ขนานไปกับตำบลมั่งคั่งยั่งยืน สำหรับวันนี้ถือเป็นมิติใหม่ของพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ก็คือ พี่น้องประชาชน คิดเอง ทำเอง รับผลประโยชน์เอง

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา