วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

ทำไม………..ทหารต้องเข้า โรงเรียนปอเนาะ

27 ม.ค. 2020
320

เป็นที่ทราบกันดีว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษามลายูถิ่นในการสื่อสาร ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ก็ย่อมมีความแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ การศึกษาก็เช่นเดียวกันนอกจากเรียนวิชาสามัญแล้ว เด็กเล็กต้องไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือ “ตาดีกา” หรือแม้กระทั่งการเรียนการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานในตอนกลางคืน โตขึ้นมาหน่อยไปเรียนต่อในสถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อให้มีความรู้ตามหลักคำสอนของศาสดา

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อยาวนานเชื่อกันว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนโดยเจ๊ะฆูในสถานศึกษา ตาดีกา ปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ด้วยการบิดเบือนหลักคำสอนศาสนา ประวัติศาสตร์ อีกทั้งที่ผ่านมากลุ่ม ผู้ก่อการร้าย ใช้โรงเรียนเหล่านี้เป็นสถานที่ฝึกแนวร่วม ซ่องสุมอาวุธ ใช้เป็นที่หลบซ่อนตัว และผลิตวัตถุระเบิด

การแสดงท่าทีไม่พอใจ ต่อต้านและตั้งข้อรังเกียจทหารไม่ให้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียน ประเด็นหลักคงไม่อยากให้ไปรู้ไปเห็นการปลุกระดมบ่มเพาะ หรือหลักฐานสำคัญอะไรบางอย่างมิเช่นนั่นคงไม่ร้อนรนถึงขนาดนี้ และที่ผ่านมาก็เจอจริงๆ เช่นในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน  อ.บันนังสตา  จ.ยะลา มีการเขียนข้อความ RKK  ผนังหอพักชาย พบการวาดภาพอาวุธปืน ขวาน กริช ในสมุดนักเรียน นักเรียนชายสองคนออกกำลังกายด้วยท่าดันพื้น  อีกทั้งยังเจอกลุ่มนักเรียนชายแสดงท่าทางคล้ายการฝึกแบบทหาร

เจ้าหน้าที่ทหารจึงมีความจำเป็นต้องเข้าไปในโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เจ๊ะฆูบางคนที่มีพฤติกรรมมิชอบทำการปลุกระดมบ่มเพาะลูกหลานของเราไปในทางที่ผิด อันเป็นต้นเหตุปัญหาความรุนแรง และส่วนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปในโรงเรียน เพื่อเป็นครูช่วยสอนเสริมในบางวิชาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือ“ตาดีกา”ที่ขาดแคลนครู อีกทั้งยังช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคลากรทางการศึกษาจากผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ และช่วยเหลือในการทำกิจกรรมของครูและเด็กในวันสำคัญๆ และนี่คือสาเหตุ ทำไม?.. ทหารต้องเข้าโรงเรียน