วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

หัวหน้าคณะชุดตรวจ จเร กอ.รมน. ลงพื้นที่ จ.ยะลา ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 พลเอก วุฒิไกร คล้ายวงษ์ หัวหน้าคณะชุดตรวจ จเร กอ.รมน. และคณะ รวม 6 นาย ได้เดินทาง เข้าเยี่ยมคำนับ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผอ.รมน.จังหวัดยะลา ณ ห้องฉลองเมือง อาคาร 3 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาประสานการปฎิบัติ เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการ การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. รวมถึงให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามนโยบาย สั่งการของ ผบช. ในห้วงวันที่ 28-30 มกราคม 2563 ณ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

จากนั้น พลเอก วุฒิไกร คล้ายวงศ์ หัวหน้าชุดตรวจ จเร กอ.รมน. และคณะ ได้เข้าร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการปฎิบัติงาน ของ กอ.รมน.จังหวัดยะลา และผลการปฎิบัติงานของ ศปก.อำเภอ ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ (War room) กอ.รมน.จังหวัดยะลา อาคาร 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในที่ประชุมได้มีการแนะนำหน่วย พร้อมทั้งสรุปผลงานที่สำคัญผ่านสื่อวีดีทัศน์ หน่วยชี้แจงการปฎิบัติ ทั้งนี้ รอง ผอ.รมน.จังหวัดยะลา ฝ่ายทหาร ได้นำเสนอปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ป้องกันจังหวัดยะลา ได้ชี้แจงการบรรจุ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ชคต. ข้อเสนอแนะ ปัญหาข้อขัดข้อง และร่วมหารือการปฎิบัติกับทางคณะ

 

—————————–