การเมือง/มั่นคง » ฝ่ายความมั่นคงเบตง ซ้อมแผนเผชิญเหตุเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก

ฝ่ายความมั่นคงเบตง ซ้อมแผนเผชิญเหตุเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก

31 มกราคม 2020
175   0

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63 ที่ ห้องประชุม (อเนกประสงค์) ที่ว่าการอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายชาคร คงเสรีกุล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ประธานการประชุมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก อำเภอเบตง ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีหน่วยงานความมั่นคง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลเบตง อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยเข้าร่วม

นายชาคร คงเสรีกุล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก อำเภอเบตง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามแผนสันติสุขชายแดนใต้ และเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ (ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ) รวมทั้งเพื่อต้องการให้เมืองเบตงซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ปลอดภัย ป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นปกติสุข ส่งผลให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น

 

———————————

 

ขอบคุณทีมข่าว BETONG NEWS รายงาน