การเมือง/มั่นคง » เสริมสร้างงานด้านความมั่นคง เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 63

เสริมสร้างงานด้านความมั่นคง เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 63

6 กุมภาพันธ์ 2020
247   0

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.00 น. ที่ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อำเภอเมีอง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2563 พร้อมตรวจพลสวนสนาม ให้โอวาทกำลังพล พร้อมด้วย นายสนั่น สนธิเมืองผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดยะลา โดยมีสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กองกำลังภาคประชาชน จำนวน 1,000 นายเข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงของอาสารักษาดินแดน การแสดงของสมาชิก อาสารักษาดินแดนหญิง การแสดงกระโดด การสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน การอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2563 การมอบเข็มอาสารักษาดินแคนสดุดี ให้กับผู้บังคับบัญชา และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ บังเกิดผลดีต่อประเทศชาติ อันควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ และการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดง ให้แก่บุตรสมาชิก อาสารักษาดินแดน ที่กำลังศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก อาสารักษาดินเดนอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลานั้น ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ครบรอบเป็นปีที่ 50 ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการตั้งหน่วย และร่วมสดุดีต่อวีรกรรม คุณงามความดีของอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ได้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาประเทศชาตินับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังอาสารักษาดินแดน ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งในงานด้านความมั่นคง ที่มีการประสานทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ป้องกันการเข้ามาสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่งบในพื้นที่

 

 

———————–