ทั่วไป » ผู้ว่าฯ นราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป เผย เคล็ดลับอายุยืนยาว

ผู้ว่าฯ นราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป เผย เคล็ดลับอายุยืนยาว

7 กุมภาพันธ์ 2020
422   0

ผู้ว่าฯ นราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ขณะที่ ผู้สูงอายุฯ เผย เคล็ดลับอายุยืนยาว จะต้องไม่เครียด และทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ


เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563 โดยมี นายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดนราธิวาส, นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะติดตามเยี่ยมฯ

โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางยาวาเหต มะซอ อายุ 102 ปี, นางตีเมาะ บินอาแวกะจิ อายุ 106 ปี และนายยูโซะ กาเด อายุ 103 ปี พร้อมกับได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ยังได้มอบของอุปโภค-บริโภคให้กับผู้สูงอายุฯ อีกด้วย

ขณะที่ญาติพี่น้องคอยให้ข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่าเคล็ดลับของการมีอายุยืนยาว คือ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เครียด และรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

โดยตลอดเดือนกุภาพันธ์นี้ จังหวัดนราธิวาสได้จัดกำหนดการในการออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 59 คน ขณะที่ผู้สูงอายุที่มีอายุสูงสุด 109 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส