ทั่วไป » ผู้ว่าฯปัตตานี “พบปะยามเช้า” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ผู้ว่าฯปัตตานี “พบปะยามเช้า” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีข้าราชการและเจ้าหน้าที่

11 กุมภาพันธ์ 2020
100   0

ปัตตานี – จัดกิจกรรม “พบปะยามเช้า” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยในจังหวัด

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 3 ท่าน ร่วมพบปะหารือข้าราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่แต่ละสังกัด ในกิจกรรม “พบปะยามเช้า” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยให้หน่วยงานแต่ละสังกัดหนุมเวียนกันไป เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งผลดีต่อการทำงานให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ เรื่องแรก คือ การส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญและจัดกิจกรรม โครงการดี ๆ สำหรับเยาวชนในจังหวัดปัตตานี และกำชับทุกหน่วยต้องดำเนินการบริหารจัดการขยะในสำนักงานฯ ที่ได้กำหนดเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลอย่างเป็นระบบ

 

———————–